Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO-verklaring Anafora Parkrestaurant

Als horeca-onderneming vinden wij het belangrijk om ons bewust te zijn van de invloed die onze activiteiten hebben op onze omgeving en om hierover met onze klanten en relaties in gesprek te zijn. We geven u graag een beeld van de wijze waarop Anafora invulling geeft aan maatschappelijk en duurzaam verantwoord ondernemerschap.

■ Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.

■ Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

■ Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.

■ Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

 

Datum: 3 september 2014

Happy Megally – Directeur

 

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.